Logo rood nvb

logo DBTRR

Activiteiten Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

In oktober 2014 is er een landelijk consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht.
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen door samen te werken in het doen van onderzoek. In dit kader worden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin alle leden van het consortium worden uitgenodigd om bij elkaar te komen.
Hieronder staat de planning van de aankomende bijeenkomsten, alsook een verslag van de eerdere bijeenkomsten.

_______________________________________________________________________________________

Aankomende bijeenkomsten

De datum van de voorjaarsbijeenkomst 2018 wordt hier zo snel mogelijk bekendgemaakt.

_______________________________________________________________________________________

Najaarssymposium, 17 november 2017

Op vrijdag 17 november was er weer een bijeenkomst van het Consortium transfusiegeneeskundig onderzoek. Een kleine 40 onderzoekers, medisch specialisten, klinisch chemici, en andere professionals en geïnteresseerden luisterden naar uitkomsten van onderzoek of onderzoek in opzet op het brede terrein van de transfusiegeneeskunde. Er ontsponnen zich interessante discussies die voor menig onderzoeker een vraag of een tip opleverde. Ook kwam de NIV-kennisagenda kwam aan de orde en de vermelding van het Consortium in artikelen.

Leest u verder in het verslag met de projectvoorstellen en in de bijgevoegde presentaties.

Kennisagenda NIV - E. Beckers

Mortality after blood transfusion from donors with a history of pregnancy - R. Middelburg

Bijwerkingen plasma - Nicholaas Saadah

OPTIMAL study - Marlijn Verwimp-Hoeks

MATTER Protocol - Avi Leader

 

Voorjaarssymposium, 13 juni 2017

Het doel van deze bijeenkomst was om een vervolg te geven aan de brainstormsessies van het najaarssymposium. Er zijn gericht sprekers uitgenodigd die onderzoek doen - of willen doen - dat in het verlengde ligt van deze sessies. De gepresenteerde studies worden momenteel opgezet of zitten in de pilotfase. Voor alle studies geldt dat er nog ruimte is om deel te nemen en/of mee te denken. De slides van de presentaties vindt u hieronder in pdf-formaat, samen met een verslag van de bijeenkomst.

Downloads:

-          Verslag bijeenkomst consortium 13 juni 2017

-          Baysan – INOX ICU-2

-          Cornelissen – BITE studie

-          Kerkhoffs – Bleeding and microalbuminuria

-          Leader – MATTER registry

-          Spelmink – PMS bij trombocyten in SSP

-          Verwimp – OPTIMAL study 

_______________________________________________________________________________________

Najaarssymposium, 16 november 2016

Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen: Landelijke start consortium transfusiegeneeskundig onderzoek

Op woensdag 16 november is in Utrecht het eerste najaarssymposium van het consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek gehouden. Tijdens het symposium zijn verschillende presentaties gehouden over succesvolle samenwerkingen op het gebied van transfusieonderzoek.

Na de pauze volgde een levendige discussie over de top drie kennishiaten in de transfusiegeneeskunde als startpunt voor vervolgonderzoek. In workshops dachten de deelnemers na over concreet onderzoek dat per hiaat uitgevoerd kan worden en zijn er voorstellen geformuleerd waarmee de volgende keer verder gegaan kan worden.

Concluderend kunnen we terugkijken op een geslaagde middag. We zien dan ook weer uit naar de volgende bijeenkomst op 13 juni. Een volledig verslag van het symposium is hieronder te downloaden.

Downloads:


_______________________________________________________________________________________

Vierde bijeenkomst consortium
13 juni 2016

De werkgroep – ‘dagelijks bestuur’- is vastgesteld met Marian van Kraaij als voorzitter. Verder zijn de kennishiaten transfusiegeneeskunde besproken, zoals deze zijn ingediend voor de landelijke wetenschapsagenda van de NIV. Een aantal projecten zijn ingediend en besproken.

Downloads:

_______________________________________________________________________________________

Derde bijeenkomst consortium
12 oktober 2015

Tijdens deze bijeenkomst is de structuur van het consortium, zoals het huishoudelijk reglement, besproken. Verder heeft Dorothea Evers een presentatie over de Rfact studie gegeven.

Downloads:

_______________________________________________________________________________________

Korte bijeenkomst tijdens NVB  dagen
21 mei 2015

Er is groen licht gegeven tijdens de algemene ledenraad vergadering van de NVB om het consortium als werkgroep bij de vereniging onder te brengen.

Downloads:

_______________________________________________________________________________________

Tweede bijeenkomst consortium
15 maart 2015  

Tijdens deze bijeenkomst is een vervolg gegeven aan de kick-off waarbij over een drietal vragen is gebrainstormd: 1) Hoe zou het consortium georganiseerd moeten worden; 2) Welke gegevens zijn beschikbaar in de deelnemende centra?; 3) Welke vragen kunnen door samenwerking beantwoord worden.

Downloads:

_______________________________________________________________________________________

Kick-off consortium
31 oktober 2014

Tijdens de kick-off is een start gemaakt met het consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek. Er zijn presentaties gehouden over onderzoek in de bloedtransfusieketen. Daarnaast zijn er lezingen gegeven over succesvolle samenwerkingen in het doen van onderzoek en het verzamelen van data in andere sectoren (i.e. NVOG en traumaregistratie). Tot slot volgde een discussie over de toekomst van een bloedtransfusie consortium en wat daarbij de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Downloads:

Het doel van deze bijeenkomst was om een vervolg te geven aan de brainstormsessies van het najaarssymposium. Er zijn gericht sprekers uitgenodigd die onderzoek doen - of willen doen - dat in het verlengde ligt van deze sessies. De gepresenteerde studies worden momenteel opgezet of zitten in de pilot fase zitten. Voor alle studies geldt dat er nog ruimte is om deel te nemen of mee te denken. De slides van de presentaties zijn kunt hieronder vinden, samen met een verslag van de bijeenkomst

Downloads:[KP1]

-          Verslag bijeenkomst consortium 13 juni 2017

-          Baysan – INOX ICU-2

-          Cornelissen – BITE studie

-          Kerkhoffs – Bleeding and microalbuminuria

-          Leader – MATTER registry

-          Spelmink – PMS bij trombocyten in SSP

-          Verwimp – OPTIMAL study[KP2]


 [KP1]Zie de bijlagen

 [KP2]Alleen dit gedeelte is toegevoegd/aangevuld